Mangler oversikt over hvor mange som er tilbake i jobb etter permittering

Det kommer hver dag nye søknader om dagpenger til Nav, men ikke i samme tempo som under starten av korona-krisen. Hvor mange som har kommet tilbake i jobb, føres det ikke fortløpende tall på.