– Vi har et vannbrudd i Stasjonsveien som vi må reparere i løpet av helgen . Dette er et vannbrudd som får litt større konsekvenser enn normalt fordi det det er lokalisert i en vei med mye trafikk. Stasjonsveien må sperres i perioden det tar å reparere bruddet, sier avdelingsleder for kommunalteknisk drift Tore Olafsen i Nittedal kommune.

Arbeidet planlegges utført førstkommende helg, lørdag 20. til søndag 21. februar. Oppstart vil være rundt klokka 22:00 lørdag.

– Vi planlegger å gjennomføre tiltaket om natten for at det skal få minst mulig konsenser for innbyggere og trafikken i Stasjonsveien, sier Olafsen.

Stenger av

Det vil ikke være mulig å kjøre forbi stedet mens gravingen pågår, og Stasjonsveien vil ble stengt mellom kryss Bjertnesveien-Stasjonsveien og kryss Nedre Nygård-Stasjonsveien.

Se strekningen i kartet:

Omkjøring vil være mulig. Beboere i Solliveien, Bråtaveien, samt de med ut/innkjøring i Stasjonsveien vil ha mulighet for å komme ut og inn til sine eiendommer. Skilting vil bli satt opp.

Får egen varsling

Arbeidet med vannledningen vil også påvirke vanntilførselen for enkelte abonnenter.

– De dette gjelder vil bli varslet, opplyser Olafsen.

Lokalbussen som går i Stasjonsveien vil ikke bli berørt da den ikke har rute mellom kl.18 lørdag og mandag kl. 05.45.

– Nattbussen kjører heller ikke lenger opp Stasjonsveien. Utrykningsetatene er også varslet om arbeidet, sier Olafsen.