Må leve med støyende spunting fram til sommeren – men ikke i helgene

Kommunen har trekt tilbake tillatelsen til å drive støyende arbeid på lørdager.