(Hadeland) Tidlig i juni ble det kjent at Lunner blir inkludert i Ruters takst- og soneområder. Det gjelder for tog, men ikke for buss. Dette kan det bli en endring på nå.

Onsdag behandlet fylkestinget i Viken saken om pris- og betalingsmodell for kollektivtrafikken. Dette ga gode nyheter, ikke bare for Lunner, men også for Jevnaker.

Høyre forslo i komitémøtet for samferdsel 1. juni at bussrutene i Lunner også skulle bli inkludert i Ruterbilletten, at Ruter kan opprette egne bussruter i kommunen og overtakelse av bussruter fra Innlandstrafikk. Onsdag la de inn nok et forslag om at Jevnaker skulle bli tatt med i dette punktet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget, og det ble bedt om at det fremlegges en sak innen utgangen av 2022. Dermed kan bussrutene i både Lunner og Jevnaker blitt tatt over av Ruter.

Lunner er allerede blitt en del av Ruters togavtale, noe som formelt ble behandlet i dagens møte. Dette betyr en betydelig prisnedgang på billetter, og overgang til annet kollektivtilbud i Ruters område. Dette trer i kraft i 2023.