Lunner henter inn ekstern hjelp for å få kontroll på helsetjenestene

På fem år har omfanget tjenester innen helse og mestring i Lunner økt med 45.000 timer. Antallet må ned, men kommunen klarer ikke å løse floken selv.