Nittedal kommune har lagt skattelister over eiendomsskatt for 2022 ut til offentlig ettersyn. Du kan finne lista fysisk på Servicetorget på rådhuset.

Kommunen har også lagt den ut digitalt:

Klikk her for å gå til skatteliste til offentlig ettersyn.

Det er også sendt ut skattesedler for eiendomsskatt til de som eier eiendom i kommunen. Informasjon om takst og skatt kan man også finne på minside. (Klikk på sistnevnte markerte ord for å gå direkte til innlogging).