Vil hugge 18 mål skog på Slattum

Regionkontor Landbruk har gitt tillatelse til grunneier Asbjørn Fleisje til å hugge vel 18 mål skog i marka nær Skredderudjernet på Slattum.