Ledigheten halvert siden mars

Ledigheten i Øst-Viken er halvert siden mars.

DEL

I juni var 40.711 personer registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken. Det utgjør 10,8 prosent av arbeidsstyrken. I mai var andelen 13,6 prosent.

Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

I juni utgjorde antallet helt ledige 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledighetstoppen ble nådd i mars da andelen helt ledige var 11,3 prosent.

– Det er gledelig å se at ledigheten er halvert siden mars, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken i ei pressemelding.

I Nittedal var det i juni 531 personer helt uten arbeid, som er 330 flere enn i fjor. Antallet helt ledige utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig var 505 personer her i bygda delvis uten arbeid, går det fram av tall fra Nav Øst-Viken.

Artikkeltags