Lederen i kontrollutvalget: – Naturlig at vi uansett kjører en kontroll når Økokrim er ferdig

Kontrollutvalget varsler internkontroll av hvordan kommunen har håndtert ordførersaka.