Du vil merke disse kuttene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerFørstkommende torsdag legger rådmannen fram sitt forslag til Nittedalsbudsjett for 2018. Du må belage deg på at kommunen kommer til å bruke mindre penger på deg og meg.

Helse og omsorg vil trolig merke dette mest ettersom vi blir stadig flere nittedøler med stort pleiebehov. Handlingsrommet blir trangere enn i dag. Det vil skape betydelige utfordringer for kommunene varsler kom-munenes interesseorganisasjon (KS).

Det har vært gode økonomiske tider for Nittedal kommune, men medvinden kan nå være i ferd med å snu, framgår det av KS` ferske rapport. Dersom rettesnoren på tre prosent i handlings- regelen skal overholdes, anslås det i revidert nasjonalbudsjett at oljepengebruken de neste fire årene ikke kan økes med mer enn 3.7 milliarder kroner hvert år. Det vil trolig få konsekvenser for kommunens inntektsvekst. I tillegg er en renteoppgang også sannsynlig, melder KS.

Årene med lave renter, svak krone og høy vekst i oljepengebruken, som har gitt rom for et historisk høyt investeringsnivå i kommunene, kan derfor endre seg mye i årene framover, advarer KS.

Slike økonomiske utsikter passer Nittedal dårlig. Kommunen står foran et historisk, men nødvendig investeringsløft. Befolkningsveksten og en raskt voksende eldrebølge er allerede merkbare utgiftsdrivere i kommunebudsjettet.

I løpet av de nærmeste årene må følgelig kommunen, for også å kunne tilby et stigende antall grunnskoleelever som flytter hit til bygda sammen med sine foreldre et godt undervisningsmiljø, bygge tre nye skoler, utvide en fjerde, samt bygge fire nye idrettshaller og to svømmehaller.

Antall barn i førskolealder øker også. I barnehage- planen tas det derfor høyde for å bygge tre nye og etter Nittedals målestokk, kjempestore åtte-avdelings barnehager med plass til 120 barn, henholdsvis på Rotnes, i Nittedal sentrum og i Hakadal.

Nå begynner vi også å merke trykket av eldrebølgen. Nittedøler i aldersgruppen over 80 år stiger mot nye høyder. Nittedal må bygge helsehus med 30–40 nye sykehjemsplasser. Det blir kamp om pengene. "KS' økonomiske framtidsrapport passer Nittedal kommune svært dårlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags