Gå til sidens hovedinnhold

På 1950-tallet besto Hagen skole av to bygg. Den første skolebygningen fra 1880 (midt i bildet) og 1918-bygningen (Øverst). Foran ligger Kongskogbutikken.

Den gamle skolebygningen fra 1880 med stabbur og låve er intakt og i bruk. 1880-bygningen huser i dag Bygdesamlingen.

Tre tidsepoker

Hagen skole i dag med 1918-bygget og nybyggene til venstre og 1968-bygget i bakgrunnen.

Skolegården på Hagen utgjør en hestesko i dag. På bildet ser vi to deler av hesteskoen med 1918-bygningen og nybyggene fra 2007, mens 1968-bygningen ligger utenfor bildet til høyre.

Hva skal byggene brukes til?

Skolebyggene på Hagen og Kirkeby i Hakadal og Rotnes i Nittedal blir snart stående ledige til ny og annen bruk når de to barneskolene i Hakadal slås sammen til én og Rotnes skole får nye bygg.

Lærerne ved bygdas første skole fikk to kuer - de skulle ikke bli "hjemløse fugle"

Hagen var bygdas første faste skole. Eieren på Aas Gård sørget for en uvanlig stor fagkrets med både håndarbeid, sløyd og skomakerfag.

For abonnenter