Motiv fra Nittedal solgt for 28,4 millioner i London

Salget satte dermed prisrekord for et maleri av Harald Sohlberg.