Kirkens ulike orgler

Av

De fleste forbinder nok musikk i kirken med orgel, men det har ikke alltid har vært slik.