Kirkeanlegget i ulike faser

Av

Nittedal kirke har utviklet seg i mang trinn.