Hvorfor rive og bygge ny kirke

Av

Tredje søndag i advent 1869 ble den nye tømmerkirken i Nittedal høytidelig innviet.