Krudtværkets historie: Verkets mørke hjerte

Først kom Pulveriseringa. Litt lenger opp i bakken lå Svartværket.