Per Søgård har skrevet roman basert på livet til sin far – som blant annet deltok i to kriger

I boken er livet til hovedkarakteren tett knyttet opp til noen av det 20. århundres store begivenheter.