– Hos oss er det blitt en tradisjon at vi på allehelgensdag minnes de døde, og mange ønsker å tenne lys på kirkegården, forteller soknediakon Randi M. Vilberg.

Menighetene i bygda inviterer denne dagen til gudstjenester både i Hakadal og Nittedal kirker.

Under gudstjenestene blir navnene på de som er stedt til hvile siden forrige Allehelgensdag lest opp, og det blir tent bønnelys.

Kantor Tonhild Kråkenes og Igor Rybak (fiolin) står for det musikalske, og Vigdis M. Gjelsvik deklamerer dikt og tekster om sorg og håp. For øvrig deltar prester og soknediakon.

– Det er viktig å si at alleer velkommen til kirkene våre denne dagen. Sorgen og savnet over å miste noen, og behovet for å minnes, vedvarer gjerne i flere år. Det er åpent for alle - også for de som bærer på en skjult sorg, opplyser Vilberg.

Hakadal kirke vil være åpen for stillhet og lystenning fra kl. 13.30 til kl. 15.30. Det blir kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten.

I Nittedal vil det være åpen kirkestue etter gudstjenesten, med servering av kaffe m.m.

Begge steder er både frivillige og ansatte til stede.

Det tilbys kirkeskyss til gudstjenesten i Nittedal, se mer om dette via annonsering i Varingen og på kirkens hjemmeside.

– Allehelgensdag kan oppleves som en vanskelig dag for mange. Den kan også være en god dag for stillhet og ettertanke. Gjennom gudstjenestene og ved fellesskap ønsker vi at denne dagen kan bli en dag i håpets, fredens og trøstens tegn, avslutter soknediakon Randi M. Vilberg.