Det er Nittedal Rotaryklubb som har lykkes å få Norges tidligere forsvarssjef til å stille på folkemøte her i bygda.

– I en tid med mye internasjonal spenning og styrkedemonstrasjoner gjennom store militærøvelser, samt kjedelige hendelser rundt fregatthavari og spionasje i nord, er det spennende å sette fokus på forsvaret, sier Jarle Hammer i den lokale rotaryklubben.

Generalen vil ta for seg de overordnede forutsetningene for Forsvaret: sikkerhet, økonomi og teknologi. Møtet er som nevnt åpent for alle. Møtested: Utheim Grendehus. Møtedag: Torsdag 6. desember. Møtestart: klokken 19.00.

Det vil bli salg av kaffe og kaker fra 18.30. Overskuddet av salget går til Nittedal Rotaryklubbs solcelleproskekt ElSol i Sør-Afrika, opplyser Hammer.