Kritisk til at kommunen fortsatte å granske etter at Økokrim åpnet sak

Kommunens gransker jobbet i flere uker parallelt med Økokrim, skriver NRK.