Demokratiet fungerer best når vi har bredde i diskusjonene. Dess mer spredning i alder, kjønn, geografi, etnisitet og erfaringsgrunnlag; jo bedre avgjørelser kan man ta i de politiske spørsmål og saker som dukker opp.

«Politikk interesserer meg ikke», sier noen. Kanskje er du blant dem som klarer deg helt fint uten politikk? Og dermed lar være å bruke stemmeretten din?

Kommunepolitikken i Nittedal vil bli mye fattigere uten KrF!

KrF ønsker å påvirke de politiske avgjørelsene fremover, til et varmere samfunn, og arbeide for dem som trenger vår stemme mest.
Trolig kan debatten bli bedre ved at vi står utenfor en samarbeidsavtale, ved f.eks. å bare være i et valgteknisk samarbeid.
Vi har opplevd at det er lett å bli usynlig for våre velgere når vi er et lite parti i ei større samarbeidsgruppe. Og våre argumenter kommer ikke frem i media når avgjørelser tas i lukkede rom, som gjerne gjøres i ei samarbeidsgruppe.
Det ønsker Nittedal KrF å gjøre noe med!

Bruk din stemmerett og løft valgdeltagelsen til nye høyder!

Da virker demokratiet best!