Kort frist for kulturlivet til å søke om 400.000 kroner

Frivillige lag og foreninger som skal formidle kultur kan igjen søke om midler fra Nittedal kommune. Fristen er allerede 1. oktober.