Koronaen kan gi kommunen en ekstraregning på flyktningesektoren

Flyktninger som har blitt permittert eller har fått utsatt undervisning på grunn av korona vil ha krav på såkalt introduksjonslønn lenger enn forutsatt. Det er en sum kommunen må dekke, opplyste enhetsleder for bolig og tilflytting, Svein Neerland, da han orienterte hovedutvalget for helse og velferd om status på flyktningesektoren.