Gå til sidens hovedinnhold

Kompromiss om Nittedal stasjon: River vokterboligen, bevarer godshuset

Bane Nor og Fortidsminneforeningen i Nittedal har inngått en avtale.

For abonnenter

For et par uker siden klaget Fortidsminneforeningen i Nittedal på at kommunen har gitt tillatelse til å rive vokterboligen på Nittedal stasjon. Når har foreninga vært i møte med stasjonsutvikler Bane Nor og kommet fram til et kompromiss.

«I samarbeid med Bane Nor har foreningen kommet fram til at boligen ikke står til å redde. Derimot får det lille godshuset på stasjonen stå. Opprinnelig plan var å rive det.» skriver Bane Nor og Fortidsminneforeningen i ei felles pressemelding.

Fortidsminneforeningen har trukket klagen, og Bane Nor kan holde på framdrifta i prosjektet, går det fram.

Farlig beliggenhet

Vokterboligen ligger innenfor sikkerhetssona til kontaktledningsanlegget for jernbanen, et høyspentanlegg med 16.000 volt, som gjør at Bane Nor ikke kan overlate bygningen til private. Å bevare bygningen ville dessuten ha krevd en større restaureringsjobb pluss at det måtte bli bygd en støyskjerm mot jernbanesporet, skriver Bane Nor.

Bygningen står også i veien for arbeidene som skal utføres på stasjonen det neste halvannet året, arbeid som handler om å oppgradere og modernisere hele stasjonsområdet og legge til rette for kryssing av store godstog.

– Bane Nor er veldig glade for at vi har blitt enige med Fortidsminneforeningen og at klagen er trukket. En rask løsning gjør at kan vi opprettholde framdrifta, og vi unngår unødvendige kostnader. Men det er også viktig for oss at vi jobber sammen med lokalmiljøet, og at folk i Nittedal blir fornøyde med løsningene, sier prosjektleder Tom-Erik Rørheim i Bane Nor.

Beholder godshuset

Det lille godshuset blir ikke revet som planlagt, men settes i stand av Bane Nor og får en ny plassering på stasjonsområdet. Fortidsminneforeningen skal leie godshuset for en symbolsk sum.

– Vi ser for oss muligheten til å bruke godshuset til for eksempel utstillinger, bokbytting og Reko-utlevering. Det er viktig å legge til rette for positive aktiviteter som skaper liv på stasjonen, og bidrar til at huset blir bevart, sier leder Margret Lie Wessel i Fortidsminneforeningen Nittedal.

Når vokterboligen rives skal Fortidsminneforeningen ta vare på blant annet de opprinnelige vinduene, ei dør, en del materialer fra kledning og konstruksjon og den eldste delen av grunnmuren. Gamle støttemurer og plattformer skal gjenbrukes i størst mulig grad på stasjonsområdet.

– Vi er opptatt av å beholde elementer som hører til og mykner opp uttrykket, og er enige om å jobbe for en løsning som er mindre gold og mer i tråd med det opprinnelige, sier Lie Wessel.

Forgangen gangbru

Fortidsminneforeningen ønsket å gjenbruke den gamle gangbrua på stasjonen, eller deler av den. Opprinnelig er den en del av jernbanebrua i Fetsund, som ble flyttet til Nittedal i 1928. Å beholde og oppgradere gangbrua er uaktuelt, på grunn av nyere krav til universell utforming, stabilitet i konstruksjoner og brannsikkerhet, står det i pressemeldinga.

Opprinnelig var planen at gangbrua skulle flyttes til Tertitten museumsjernbane eller annet egnet sted. Nå vil det bli gjort et forsøk på å gjenbruke den gamle brua som et smett fra parkeringsplassen til Liaveien, eller et annet sted i nærmiljøet.

Andre grep som blir tatt for å myke opp uttrykket, er å bruke elementer av tre i arkitekturen på den nye gangbroa over sporene. Sittebenkene på stasjonsområdet får trespiler i stedet for stål og to eksisterende leskur skal beholdes og pusses opp. Det har også blitt enighet om å bevare de største trærne og å gjøre minst mulig terrengendringer.

Lokalt engasjement

Gjennom samarbeid blir godshuset og leskurene bevart, og skal bidra til en oppmykning av kulturmiljøet på den nye stasjonen.

– Vi ser også at vi kom for seint inn i prosessen. Dette er en påminnelse om at vi må være våkne i reguleringsprosesser, sier Margret Lie Wessel.

Fortidsminneforeningen i Nittedal er nyetablert, og Lie Wessel oppfordrer sambygdinger til å melde seg inn i Fortidsminneforeningen sentralt, da blir man automatisk medlem lokalt.

Tom-Erik Rørheim forteller om et konstruktivt og lærerikt samarbeid så langt.

– Vi har hatt gode samtaler med den nye foreninga. Dialogen har vært løsningsorientert, og vi har kommet hverandre i møte, sier Rørheim:

– Det lokale engasjementet er viktig, og bidrar til å gjøre det mer givende og spennende å jobbe med dette prosjektet.

Kommentarer til denne saken