Nittedals politiske skifter gjennom de siste 75 år

Arbeiderpartiet har vært det største partiet i Nittedal i hele etterkrigstiden, men Høyre har nærmet seg de siste 40 årene. I alt 11 partier har vært representert i kommunestyret de siste 75 årene.