Mandag er politikernes dag

MANDAG KL. 18: Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling er ett av mange politiske råd og utvalg i Nittedal som har festet seg ved mandag som fast møtedag.

MANDAG KL. 18: Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling er ett av mange politiske råd og utvalg i Nittedal som har festet seg ved mandag som fast møtedag.

Mandag fortsetter å være den store politiske vedtaksdagen også neste år.

DEL

Kommunestyret er i 2020 lagt til siste mandag i hver måned fra januar til mai, men i juni møtes de 29 representantene 15. juni. I juli er det ikke møter, men på høsten er datoene for kommunestyret 31. august, 21. september, 26. oktober, 16. november og 14. desember.

Det blir også 11 formannskapsmøter, men de er lagt fra en til tre uker før kommunestyremøtene. Administrasjonsutvalget har alltid møte to timer før formannskapet.

Hovedutvalgene er satt opp med åtte møter i løpet av året. Miljø, utdanning og helse møtes samtidig på mandager, mens det nye utvalget for næringsutvikling møtes dagen etter.

Det kalles inn til møter i eldrerådet, barn og unges kommunestyre og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter behov.

Plan- og dialogkonferansen er antydet i mars, men denne blir endelig datofestet først når man har kommet fram til tema for konferansen.

Artikkeltags