Der viste vi til muligheten for å spare litt penger på lønn til ordfører og varaordfører, mens vi samtidig sørget for en bedre fordeling av godtgjøring til resten av de folkevalgte.Forslaget fikk ikke flertall.

LES OGSÅ: Kommunepolitikere må vise lønnsmoderasjon!

De to største partiene, der ett av dem antakelig vil sitte med ordførermakta etter valget, sørget for det vi mener blir en galopperende lønnsvekst for seg selv.

Dette til tross for at representantene fra disse partiene i arbeidsutvalget for godtgjøring, ønsket å gå for lavere lønn.

En ordførers hovedoppgaver er å sette sakslisten i samarbeid med administrasjonen, kalle inn til og lede kommunestyremøter og formannskap.

En del fullmakter

Ordfører har også en del fullmakter i akutte-/krisesituasjoner. Utover det formes jobben basert på behovet for politisk representasjon, og oppfølging av forskjellige saker som preger dagsorden på rådhuset til enhver tid.

Én ting har betydning for ordfører jobben; og det er størrelsen på kommunen. Hvor mange innbyggere en kommune har, påvirker ordførers arbeid direkte.

Det er ikke den ting en ordfører ikke får spørsmål om fra innbyggere. Alt fra snorklippesakene, til en ny benk i et borettslag, til telefon midt på natta med spørsmål om hjelp til å stoppe en vannlekkasje.

Hovedstaden

I Oslo har ordfører 1,5 million og varaordfører 1,05 million i årslønn.

Oslo har en helt egen status som hovedstad og en befolkning på over 700.000. Er det da rimelig at ordfører i Nittedal skal ha 1.064.000 kr og varaordfører 851.000 kr i en bygd med 25400 innbyggere?

Les også

Politikere må vise moderasjon

Et demokratisk problem

Hvorfor er Senterpartiet opptatt av dette? Vi mener det er et demokratisk problem dersom ikke folkevalgte viser moderasjon for lønn og lønnsvekst.

Senterpartiet merket seg at partiene som stemte for en rausere godtgjøring, hadde få om ingen argumenter for sin avgjørelse. Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF må gjerne opplyse oss bedre, dersom vi tar feil her. Vi vet at det er flere enn oss som gjerne vil ha svar.

Basert på tillit

Sp er opptatt av at folkevalgte skal utøve rolle og ta ansvar basert på tilliten gitt av innbyggerne våre.

For oss i Sp betyr det blant annet å vise måtehold, slik at vi tar vår skjerv i å bidra til økonomisk moderasjon.

Når vi vedtar godtgjøring til to heltidspolitikere og 27 fritidspolitikere, må vi vise måtehold i praksis. Det gjorde ikke H, Ap, Frp, V og KrF i denne runden.