Paradokset inntreffer når det er hele budsjettpakker det skal stemmes over. Ingen tror vel likevel at ikke avtalen med kulturrådet vil bli overholdt.

Men det som skjedde var at kommunestyret i sak 68 enstemmig vedtok at "revidert samarbeidsavtale mellom Nittedal kommune og Nittedal kulturråd som inkluderer nye punkter om forutsigbare rammer for kultur vedtas".

Punkt 4 var ett av de nye punktene, og her heter det at "Nittedal kulturråd har hvert år innen 1. oktober anledning til å levere et skriftlig innspill om kulturlivets rammebetingelser. Innspillet skal vurderes av rådmannen og redegjøres for i sak om budsjett og økonomiplan. Evt. forslag til budsjettmessige endringer skal innarbeides i økonomiplanen."

Så hopper vi til rammesaken, sak 76 i samme møte. Her fremmet Ap flere forslag, hvorav ett gikk på støtte til idrett og kultur: "I henhold til samarbeidsavtalen mellom Nittedal kommune og idrettsrådet skal det innarbeides forutsigbare rammer i hele økonomiplanperioden, herunder drifts- og investeringsstøtte.

Tilsvarende skal punkt 4 i ny samarbeidsavtale med kulturrådet følges opp fra og med budsjett 2023." Dette forslaget falt med stemmene til Frp, Høyre, Venstre, MDG og Rødt.