Fyrkjelen på Hagen skole er bygget om slik at det kun brukes bioolje der. Fyrkjelene på rådstua, i Nygård barnehage og på Døli beholdes imidlertid, men kun til beredskap dersom varmepumper eller elkraft skulle svikte.

Det foreslås ellers i budsjettet at alle kommunale person- og varebiler skal være fossil- og utslippsfrie innen 2025 og at en tredel av personbilparken skal byttes ut med elbiler innen 2022.

Nittedal kommune skal også fase ut bruk av engangsplast innen 2023.