Kommunen søker støtte til over 40 prosjekter

Nittedal kommune søker i 2021 om spillemidler for 23 ordinære anlegg og 19 nærmiljøanlegg. Prioriteringen er gjort i samråd med idrettsrådet.