Kommunen oppretter foreldretelefon. Gir råd om hvordan man kan ta vare på barna

Kommunens viktigste budskap er å skape rutiner og fortelle barn at dette vil gå bra, nå som vi er i en uvant situasjon.