Kommunen innfører ingen nye tiltak knyttet til barn og unge: – Men vi er på alerten fra dag til dag

Kommunen velger per nå ikke å innføre strengere tiltak for barn og unge, men forteller at de har planer og forskrifter klare om situasjonen skulle utvikle seg.