Kommuneadvokaten: – Greit å gi Roaf enerett

Romerike Avfallsforedling (Roaf) har ledig kapasitet på anleggene sine og ønsker å drive mer gjenvinning. Kompliserte EU-regler gjør imidlertid at det ikke bare er å øke kapasiteten.