Nittedal stevnet av tidligere elev

Kommunen er stevnet for retten etter skadeerstatningsloven og med fokus på at arbeidsgiver er ansvarlig for ansattes feil/handlinger i jobbsituasjoner. Saken er for øyeblikket satt på pause i rettssystemet, men ikke hevet.