Fristen for å komme med forslag er 15. oktober. Vinnerne blir kunngjort i starten av desember og prisene gjerne delt ut i slutten av januar.

Prisene det er snakk om er:

• Tilgjengelighetsprisen

• Miljøprisen

• Kulturprisen

• Ildsjelprisen

• Påskjønnelse til ung aktiv idrettsutøver

• Påskjønnelse til ung aktiv kulturutøver.

Forslag med begrunnelse kan sendes på e-post til postmottak@nittedal.kommune.no. Husk å merke med hvilken pris det gjelder, og din kontaktinformasjon. Kontaktperson for kultur og idrett er David Stephen Grant, for miljø Guro Haug og for tilgjengelighet Svein Neerland.

Slik gikk det i fjor:

I 2021 var det Nittedal Kunstforening som fikk kulturprisen, mens Ellen Bredal Oftedal i Nit-Hak fikk ildsjelprisen.

Ungdomsprisene gikk til danser Tuva Søgaard og alpinist Malin Sofie Sund.

Birdlife Nittedal V/Tor Skjetne fikk miljøprisen, mens tilgjengelighetsprisen ikke ble delt ut i fjor da det ikke kom inn noen forslag.