Kraftig vekst i antall reisende på Gjøvikbanen

– Vi har rapportert inn lik vekst i antall reisende til direktoratet som resten av jernbanen, men den reelle veksten er langt høyere, sier daglig leder Øystein Gullaksen ved Vy Gjøvikbanen AS.