Ivrige elever klare for innsats i miljøkampanje

Tredjeklassingene ved Slattum skole er med i Beintøft-kampanjen til Miljøagentene. Den er landsomfattende og skal motivere elevene til å gå, sykle eller ta buss til skolen fremfor å bli kjørt.