Slik har det for en stor del vært i Nittedal fram til nå. Men utstrakt fortetting på Rotnes og blokkbebyggelse i sentrum, kan sette slike verdier i spill. Hva er vitsen med å bo i bygd dersom omgivelsene likevel blir nesten som i byen?

Mulighetene for de fleste til å benytte den felles naturen vil da som oftest være begrenset til helgene, – i hvert fall store deler av året. I tillegg kommer omkostningene ved transport ut til der naturen er, som vil bli stadig lengre jo mer den sentrale utbyggingen brer seg.

Som vist i et innlegg for kort tid siden finnes det andre muligheter enn å bygge så mye sentralt. Ved å plassere nye boliger i ansamlinger flere steder, kan tilgangen til naturen bli langt bedre også i ukedagene, uten transport.

Og hva med alle dem som nå bor spredt i Nittedal, skal de i framtiden fortsatt i stor utstrekning være henvist til privatbil både når det gjelder arbeidsreiser, handling og kortere og lengre fritidsreiser?

Forsiktig utbygging

Et par eksempler vil forhåpentlig klargjøre mer. Ask og Askkroken er et område som formodentlig kunne egne seg for fortsatt forsiktig utbygging. Her bor det allerede en del mennesker, men uten tilgang i nærheten til en grunnleggende tjeneste som offentlig transport.

Hvorfor skal innbyggerne her være henvist til å ha det slik også framover, når en fortsatt utbygging kunne gi grunnlag for lokalbuss eller tilsvarende og dermed gjøre at videre utbygging fører til mer klimavennlig transport?

Lokal bosetting finner vi også for eksempel ved Kjul. Her er det bygd en god del allerede, og det er nå lagt opp til en svært begrenset fortsatt utbygging som imidlertid burde kunne utvides.

En fordel med utbygging ved Kjul er at kommunikasjonene til Oslo allerede er gode. På tilsvarende måte bør det kunne tenkes flere steder, begrensningen er bare at mulighetene ikke er undersøkt, kartlagt og planlagt for, noe som nå bør igangsettes.

Privatbilisme

Transportbehovene ut av bygda løses i dag i for stor grad gjennom privatbilisme. Årsaken er for en stor del at kapasiteten på jernbanen er altfor liten slik at tilbringertjeneste med lokalbuss blir uhensiktsmessig.

Vi kan sammenligne med situasjonen i Kanton Aargau i Sveits, der mange arbeider i Zürich. Fra det lokale kommunikasjonssenteret Lenzburg og til Zürich HB er det 28 km og reisetiden med tog er i gjennomsnitt 24 minutter. Hovedsakelig fra Lenzburg men også fra byen Aarau og ut i de mindre bosetningene, er det et godt utbygd nett av lokalbusser.

Reisetiden mellom hjemstedet og jernbanestasjonen i Zürich, er sjelden mye over en halvtime. Klimaavtrykket gjennom kombinasjonen av jernbane og elektriske busser, bør være akseptabelt.

Bør avventes

Videre storstilt utbygging i Nittedal bør avventes inntil det kollektive reisetilbudet er godt nok. Det som er det største flaskehalsen er kapasiteten på jernbanen. En ny jernbanetrasé vil nok drøye i flere tiår, dersom den i det hele tatt kommer.

En bedre mulighet er å utvide nåværende trase fra Grefsen til Hakadal med dobbeltspor, hvor vi kan få knutepunkter for videre busstransport fra Nittedal stasjon osv. til mindre bosetninger for dem som trenger det, og til sentrum.

Nåværende sentrum behøver en begrenset videre utbygging, men egner seg dårligere for boligbygging enn det skisserte alternativet, som det altså bør settes i gang arbeid med.