– Det er innbyggere fra 75 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som nå blir anbefalt å si «ja takk» til denne femte dosen.

Det opplyser vaksineansvarlig Christine Holmen i Nittedal kommune.

Følger rådet

I et brev nylig sendt ut fra Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg at regjeringen har bestemt seg for å følge FHIs råd om å gå for en ny oppfriskningsdose for innbyggere over 75 år og beboere på sykehjem.

– En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer, skriver Berg i brevet som har nådd blant andre Christine Holmen og hennes kollegaer i vaksine-teamet i Nittedal.

I gang fra uka

FHI uttrykker samtidig at det ikke er nødvendig med innkalling av innbyggere i målgruppen for den femte dosen, men at kommunene må informere befolkningen om at en ny oppfriskningsdose er tilgjengelig.

– Her i Nittedal begynner vi med femte dose-vaksinering allerede neste uke. Informasjon om dette er å finne på nettsiden til kommunen, eller den kan fås ved å ringe vaksineteamet på 6717 7150, opplyser Christine Holmen.

Torsdag 23. mars og torsdag 30. mars er det vaksinering i kommunestyresalen på rådhuset fra klokka 16:00 til 19:00.