– Vi vet etter hvert mye om hvor viktig bevegelse og fysiske aktivitet er for helse generelt og for hjernens funksjoner spesielt, forteller foredragsholder Ole Petter Hjelle:

– Da er det et stort paradoks at 75 prosent av Norges befolkning blir definert som inaktive. Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den.

Tirsdag 29. mars klokka 19.00 kommer den tidligere legen og nå treningsmisjonæren til Flammen for å fortelle om bevegelse og helse der han henter mye fra sin egen bok «Sterk hjerne med aktiv kropp».

Hjelle kjenner Nittedal godt. Han var lege på Hagan i to år, og han har selv hatt mange treningsturer rundt i bygda, som han sier. I dag lever han av å holde foredrag, men har i bagasjen blant annet en doktorgrad i nevrobiologi.

Til foredraget i Flammen er han invitert av treningsfellesskapet Nittedaljoggen. De ønsker både medlemmer og ikke medlemmer velkommen til seansen og lokker med gratis inngang.

– Vi er et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. Foredraget er en «kick off» for et prosjekt vi kaller «Viktige skritt for folkehelsa», sier leder Trond Nedrebø i Nittedaljoggen:

– Vi inviterer andre treningsgrupper i nærområdet. Den frivillige innsatsen disse gruppene gjør, betyr allerede mye, og kan komme til å bety enda mer for kommunen vår.

Foredraget er gratis, men for å komme inn må du melde deg på digitalt på nettstedet pameldinger.no.

Nittedaljoggen har trening hver mandag og torsdag gjennom sommerhalvåret fra Sørli skole. Treningsgruppa er delt i joggegrupper og gågrupper, og alderen på deltakerne spenner fra 35 til godt over 80 år.