Jeg er områdeleder for DNT i Gjelleråsmarka og styrerepresentant for seniorgutta i Høybråten og Stovner. Begge instanser har tatt sterkt avstand fra etablering av skytebanen på Lahaug fordi den vil ta bort motivasjonen og livsgrunnlaget for vårt engasjement og våre verdier.

Vi jobber tusenvis av timer hvert år frivillig for et bærekraftig friluftsliv i hele Gjelleråsmarka og ser på skytebanen som sterkt truende for vårt engasjement.

Sjokkerende

Jeg deltok på møtet i Hovedutvalget for miljø og samfunn onsdag 31. mai. Behandlingen av saken var i perioder god, men ble dessverre sjokkerende. Særlig innlegget til høyrerepresentant som blandet krigen i Ukraina inn i debatten! At ingen tok til motmæle på dette innlegget, var for meg «flaut»!

Arbeiderpartiet har i alle år vært et parti for folk flest! Dere har fine og gode tradisjoner for dette. Nå ser det ut til at dere både svikter og fjerner dere fra verdigrunnlaget og folk flest som bruker eller bor i nærheten av marka!

At dere innad i gruppen ikke har tatt en mer inngående diskusjon på dette og gitt dere i favnen for en liten interessegruppe er uforståelig. Hvorfor snakket dere ikke om alle de negative konsekvensene dette har for frivilligheten, trivsel, dyreliv, inkludering, miljø, boforhold, engasjement, folkehelse, støy, forurensning osv.?

Arena for inkludering

Gjelleråsmarka har minst 30.000 brukere årlig! Det er ikke bare en friluftslivsarena, men en meget viktig arena for inkludering av alle kulturer og livssyn. Arenaen er helt avgjørende for å utligne forskjellene i levevilkår i våre områder.

Seniorgutta (ca. 100 gamlinger) vet meget vel at å inkludere nye kulturer (gjerne krigsherjet) fra andre land og gjøre dem glade i naturen, ikke fremmes ved massive skudd og skyting fra skytebanen, nær sagt hele uken og hele året. Det er ikke verdig verken Arbeiderpartiet eller oss andre å møte allerede traumatiserte og redde mennesker med dette!

Gjennom de siste 10 årene har vi (både DNT og seniorgutta) klart å skape trygge arenaer i nærmiljøene rundt marka vår. Det er påfallende hvor mange innvandrere som etter hvert ser på nærfriluftslivet som en viktig arena for trivsel, familie og helse. Dette inkluderingsarbeid er nå meget sterkt truet!

Et katastrofeprosjekt

Et vedtak for skytebanen vil dere måtte bære med dere i mange tiår fremover! Muligheten for at dette blir et «katastrofeprosjekt» er store! Inviter folket til dans – ikke makta og kapitalen!

Hvis ønskelig er dere velkommen til Liastua en dag! Da skal vi gi dere mer inngående kunnskap om vår flotte Gjelleråsmark og de muligheter denne gir for å skape et bedre lokalsamfunn!

Vær så snill! Ta en ny verdidebatt i gruppa deres!

Varingen har åpen debatt for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)