For første gang siden 2019 arrangeres det julegudstjenester uten koronarestriksjoner. Kirkene er optimistiske og tror på godt besøk.

Ikke på tre år er det blitt arrangert «normale» gudstjenester i norske kirker på julaften. Både i 2020 og i 2021 måtte kirkene feire en av kirkeårets største høytider med restriksjoner i form av antallsbegrensninger og avstandsregler, skriver Vårt Land.

Fra at 10 prosent av befolkningen deltok på julegudstjeneste hos Den norske kirke i 2019, var det bare 2 prosent som deltok i de to pandemiårene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men i år har kirker over hele landet planlagt for en mer normal julehøytid igjen.

Sogneprest Arne Braut i Grefsen menighet i Oslo tror det blir fulle kirkebenker igjen, og pastor Rune Tobiassen i Østsida Frikirke i Kristiansand tror også på full sal.

Oslo katolske bispedømme forventer også fulle benkerader på sine julegudstjenester, og peker på den katolske kirkeplikten som en av årsakene, skriver avisen.

(©NTB)