Skjønt faktisk er det hele ni – for prestene starter dagen klokka 11 på Skytta bo- og servicesenter og Døli pleie- og omsorgssenter.

Tre i Hakadal

Men i selve kirkene blir det tre gudstjenester i Hakadal, og her holder man seg til de faste tidene; klokka 12, 14 og 16. Det er sogneprest Kjell Asgeir Skartseterhagen som står i spissen for seremoniene i Hakadal. Klokka 12 blir han supplert av Hakadal Skolekorps og klokka 14 av Blæser'n, mens det blir sang av Henie Ihler Øhrstad under den siste gudstjenesten kl 16.

Ikke kl 12 i Nittedal

I Nittedal kirke blir det ingen gudstjeneste klokka 12. Her er første mulighet klokka 14, mens den andre gudstjenesten starter klokka 16. Einar Weider leder seremoniene her, og han suppleres av Nittedal Barne- og Ungdomskor under den første samlingen, mens det blir sang av Silje Mørch og fløytespill av Linda Porsanger på den siste gudstjenesten.

Andre tidspunkt

I motsetning til de to "veterankirkene" velger nykommeren Rotnes kirke tidspunktene midt imellom. Det blir to gudstjenester, henholdsvis klokka 13 med Kristian S. Øgaard sammen med Rotnes Skolekorps og klokka 15 ved Tor S. Olberg sammen med Søndre Nittedal Skolekorps.

Bytter kirke

På 1. juledag blir det gudstjenester i Hakadal og i Nittedal kirke, begge klokka 12. Da bytter prestene plass, slik at Einar Weider forretter i Hakadal og Kjell A. Skartseterhagen i Nittedal kirke. Begge steder er det høytidsgudstjeneste med nattverd. I Hakadal bidrar Petter Lien på trompet, mens Silje Mørchs sang blir akkompagnert av Ingebjørg Wilhelmsen på trompet i Nittedal kirke.

På 2. juledag er det Rotnes kirkes tur, og da er det høytidsgudstjeneste med både dåp og nattverd under ledelse av Kjell A. Skartseterhagen. Tidspunktet er også onsdag klokka 12.

Juletrefester

I romjula er det to juletrefester. Fredag 28. desember klokka 18 inviterer Fuglåsen Vel og Hakadal menighet til juletrefest på Hagen skole, og søndag 30. desember er det Nittedal menighet som arrangerer juletrefest i Nittedal kirkestue fra klokka 16.

Kirkens jule- og nyttårsfeiring avsluttes med forbønnsgudstjeneste med nattverd i Rotnes kirke på 1. nyttårsdag. Den begynner klokka 17 og ledes av Einar Weider.