Ønsker seg minnelund ved Nittedal kirke

Hakadal kirke har en egen minnelund. Nå ønsker kirkelig fellesråd at det også etableres en minnelund ved Nittedal kirke.