Selv om det er Kirken i Nittedal som står som arrangør av kurset er det livssynsnøytralt og åpent for alle par i alle aldre i bygda. PREP står for The Prevention and Relationship Enhancement Program – og er et forebyggende og samlivsstyrkende program utviklet av forskere ved University of Denver i USA.

Kurset er basert på vel 30 års forskning på samliv og parsamspill, og Modum Bad har innført, oversatt og tilrettelagt PREP for norske forhold. Siden det første kurset ble holdt i 1999, har over 15.000 par deltatt. Åshild S. Storheim og den andre kursholderen, Knut Erlend Hjorth-Johansen, er begge utdannede PREP-kursholdere fra Modum Bad

PREP-samlivskurs handler om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset er et undervisningsopplegg, og den eneste du underveis må snakke med, er partneren din.

PREP-kurset er ikke terapi, men forebygging. Hvis det er store problemer i forholdet, vil parterapi passe bedre. Men det kan også være lurt å lære seg noen teknikker i fredstid. De kan jo eventuelt komme til nytte i en senere og mer krevende fase.

Kateket Fredrik Røste er initiativtaker og arrangør av kurset. – Jeg synes det er viktig at kirken viser at vi ønsker å hjelpe par til å meste hverdagen som kjærester, uavhengig av om de er kjærester, samboende, gift, troende eller ikke troende. Det viktigste er at man har det godt med partneren sin.

Røste har selv deltatt på PREP-kurs. – Da jeg og kona mi giftet oss fikk vi PREP-kurs i gave og så det som en mulighet til å investere i ekteskapet. Kurset har gitt oss redskaper til å kommunisere godt i hverdagen og gitt oss teknikker til hvordan man kan ta opp ting som er vanskelig eller som irriterer i en stressende hverdag, sier han.