Kirka gjorde kort prosess på biene

– Vi brukte et lovlig middel.