Kateket Silje Foss jobber med ungdommer: - Guttene gamer veldig mye og jentene er litt ensomme

Det er forskjell på hvordan unge og eldre i Hakadal og Nittedal takler nedstengingen av bygda, forteller kateket Silje Foss og soknediakon Randi Vilberg.