Kan bli ny jernbaneundergang i Stasjonsveien

Under den lave jernbanebrua øverst i Stasjonsveien går den eneste adkomsten til Tumyrhaugen. Men nå kan det skje utbedringer.