Ordfører Inge Solli kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag neste uke, midt i fellesferien. Møtet gjennomføres som fjernmøte på Teams, går det fram, og eneste sak på dagsorden er denne:

«Støy - basketballbanen på Sørli skole»

Det var i et ekstraordinært formannskapsmøte torsdag sist uke at Helge Fossum (Frp) fikk flertall for et forslag om hurtigst mulig å revurdere rådmannens vedtak om å demontere to basketkurver på lekeplassen sør for Sørli skole. I Fossums forslag står det blant annet:

«Ordfører bes sørge for at kompetent organ uten ugrunnet opphold, også i ferieperioden, får anledning til å oppheve vedtaket om å ta ned baskettkurvene på Sørli.»

Rådmannens begrunnelse for å demontere kurvene er å skåne de nærmeste naboene for helseskadelig støy. Kommuneoverlege Irene Teslo, som er rådmannens saksbehandler, sier dette om status i saka:

– Jeg jobber med den. Det kommer en saksutredning som blir lagt ut senest i begynnelsen av neste uke, sier Teslo.