Jeg har arrangert julaften i fem år her i Nittedal (to år avlyst grunnet pandemi) og ett år 17. mai.

Jeg er en bruker av kommunale tjenester, jeg får uføretrygd, og jeg forsøker å gjøre opp for den tjenesten jeg er så heldig livnærer meg, men samtidig har opptjent!

(Jeg har betalt skatt og forsikring. Jeg er livsnyter i den grad jeg kan være det, og med god samvittighet, fordi jeg ikke bare «skravler/sladrer», men forsøker å gjøre noe for samfunnet!)

En talsperson

Jeg er sterk, og jeg er svak og samtidig er jeg en talsperson for dem som ikke har en stemme, og jeg kjenner mitt ansvar.

Alt dette hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for gode sjeler med intensjon om å hjelpe andre... Jeg har aldri opplevd et direkte nei, men jeg har opplevd svar ved henvendelse som... «Ja, ... hva kan jeg gjøre?»

Jeg bruker «jeg-formen» bevisst. Ikke fordi det bare er meg det kommer an på, men snarere andre som ikke ønsker å få den oppmerksomheten! OG... de er der!

De har utfordringer, de er stigmatisert og de får sjelden sjansen til å vise at de faktisk stiller! Det kan være psykiske utfordringer, en drink for mye eller andre utfordringer.

Det har vært konstatert mange ganger i pressen den senere tid, at mennesker ikke har blitt fulgt opp og med tragisk utfall! Da tenker jeg med et frivillig engasjement: Hva skal til? Økonomi? Empati? Kunnskap?

Aldri vært så usikker

Det er snart valg, og så går vi til urnene med noen vi kan stole på, og jeg har aldri vært så usikker på partier og programmer som nå ... selv om det er enkelte politikere som står fram som sympatiske og gode mennesker.

Mange føler at de ikke blir ivaretatt i samfunnet i dag, og det er trist!

Derfor går jeg tilbake til overskriften, og for mange – «Just an illusion»!?

Varingen har åpen debatt for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)